Nebezpečné online podvody - 2. díl (SPOOFING)

eo01l_upscayl_2x_realesrgan-x4plus-animeV dnešním digitálním světě, kde jsou naše životy čím dál více propojené s online technologiemi, představuje bezpečnost a ochrana soukromí zásadní výzvu. Jednou z rostoucích hrozeb, kterým čelíme, je spoofing, což je soubor technik, jež umožňují útočníkům zamaskovat svou skutečnou identitu a podvádět nás. Spoofing se stává stále promyšlenějším a obtížněji odhalitelným, ať už jde o e-mailový podvod, falešné webové stránky nebo manipulaci se síťovými daty

Tato komplexní hrozba může mít vážné důsledky pro jednotlivce, organizace i celou společnost. Ztráta citlivých informací, finanční ztráty, narušení důvěry a riziko úniku dat jsou jen některé z potenciálních dopadů. Proto je naprosto zásadní porozumět spoofingu, jeho různým formám a dosažení prevence. V tomto průvodci se hlouběji podíváme na svět spoofingu, odhalíme jeho mechanismy a prozkoumáme, jak se před ním efektivně chránit v moderním digitálním prostředí.

Co je to spoofing

Spoofing je obecně termín používaný pro různé techniky, které umožňují útočníkovi maskovat nebo falešně identifikovat svou identitu, údaje nebo zdroj komunikace. 

Jak spoofing funguje 

 • E-mailový spoofing: Útočník mění e-mailovou adresu odesílatele nebo název odesílatele tak, aby vypadalo, že e-mail pochází od legitimního zdroje. Cílem může být získání citlivých informací nebo přesvědčení uživatele, aby provedl nějakou akci, jako je kliknutí na škodlivý odkaz nebo otevření infikované přílohy. 
 • Caller ID spoofing: Útočník mění své telefonní číslo tak, aby se zobrazilo jako jiné číslo na displeji oběti. Tím může vést oběť k tomu, že telefonní hovor považuje za legitimní, i když ve skutečnosti může být útočníkem. 
 • IP spoofing: Útočník mění IP adresu ve zprávách, aby se zdálo, že pocházejí z jiného zdroje. To může být využito k maskování původu útoku, což komplikuje identifikaci a blokování útočníka.
 • Webový spoofing: Útočník vytvoří podvodnou webovou stránku, která vypadá jako legitimní, aby nalákal uživatele k poskytnutí citlivých informací, jako jsou hesla, osobní údaje nebo platební informace. 
 • DNS spoofing: Útočník manipuluje s DNS (Domain Name System) tak, aby přesměroval uživatele na falešné webové stránky nebo servery, které vypadají jako legitimní. To může být použito k provedení phishingových útoků nebo k vytvoření falešných webových stránek. 
 • ARP spoofing: Útočník mění ARP (Address Resolution Protocol) tabulky v lokální síti, aby směřoval síťový provoz na své zařízení. Tím může útočník zachytávat nebo manipulovat s daty, která procházejí sítí. 
 • GPS spoofing: Útočník vytváří falešné GPS signály, aby změnil polohu zařízení s GPS, což může mít dopad na navigační systémy nebo jiné aplikace závislé na GPS. 
 • MAC address spoofing: Útočník mění MAC adresu (Media Access Control) zařízení, aby se zdálo, že je zařízení někoho jiného nebo aby se vyhnul filtrům zabezpečení na síťové úrovni. 

Všechny tyto formy spoofingu využívají klamání nebo maskování, aby získali důvěru u oběti a umožnily útočníkovi provést škodlivou činnost. Prevence spočívá v tom, aby uživatelé byli obezřetní a neklikali na podezřelé odkazy, neposkytovali citlivé informace neznámým osobám a používali zabezpečené komunikační kanály. Znalost těchto různých typů spoofingu vám pomůže být lépe připraveni na identifikaci a ochranu proti podvodným pokusům. 

Možnosti nebezpečí spoofingu ve spojení s AI 

Spoofing ve spojení s umělou inteligencí (AI) může zvýšit úroveň nebezpečí a umožnit útočníkům provádět promyšlenější útoky. Zde jsou některé možnosti, jak může spoofing ovlivnit AI: 

 • Podvržení dat pro strojové učení: Strojové učení a umělá inteligence se často berou, jako jedna a ta samá věc. Umělá inteligence však funguje, tak, že se stroj dokáže učit  a jednat samostatně bez lidské interakce. Stále více útočníků využívá strojové učení ke krádežím cenných dat prostřednictvím spamových a phishingových kampaní. Útočník může zkreslit data používaná pro trénování modelů strojového učení tak, aby modely přijímaly falešné informace nebo prováděly špatné rozhodnutí. To může mít vážné následky v oblastech jako je rozpoznávání obrazu, detekce podvodu nebo autonomní řízení. 
 • Falešné identity v chatbotech: Útočník může použít spoofing k vytvoření falešných identit pro chatboty nebo virtuální asistenty, což může vést k podvádění uživatelů nebo šíření dezinformací. 
  *Chatbot - je počítačový program, který je vytvořen, jako automatizovaná komunikace. Odpovídá lidem na otázky, podle nějakého scénáře.Nalezneme ho v různých aplikacích, e-shopech a hrách.
 • Manipulace s hlasem: Využitím technologií pro syntézu řeči může útočník vytvořit falešné zvukové záznamy, které mohou být použity k podvržení hlasových zpráv nebo hovorů, což zvyšuje riziko podvodů a sociálního inženýrství. 
 • Falešné obrázky a videa: S pokrokem v oblasti generativních adversárních sítí (GANs) může útočník vytvářet realistické falešné obrázky a videa, které mohou být použity k šíření dezinformací nebo vytváření manipulativního obsahu.
 • Zneužití strojového učení k zvýšení účinnosti útoků: Útočníci mohou využít strojové učení k vytvoření sofistikovanějších metod spoofingu, které jsou obtížnější k detekci a obraně.

Proti těmto hrozbám je důležité uskutečnit silné bezpečnostní opatření, jako je ověřování a validace dat, detekce anomálií, důkladné testování systémů na odolnost vůči spoofingu a využívání bezpečnostních mechanismů, jako jsou digitální podpisy a šifrování, k minimalizaci rizika. Také je nutné neustále aktualizovat a zdokonalovat systémy AI a bezpečnostní postupy, aby bylo možné reagovat na nové a rozvíjející se hrozby. 

Na koho spoofing cílí 

Spoofing může cílit na různé cíle a subjekty v závislosti na konkrétních cílech útočníka a aktuálních trendech. Některé z nejčastějších cílů spoofingu zahrnují: 

 • Firemní zaměstnance: Útočníci mohou cílit na zaměstnance firem prostřednictvím e-mailového spoofingu, s cílem získat citlivé informace nebo přístupové údaje k firemním sítím a systémům. 
 • Individuální uživatele: E-mailový spoofing a phishing mohou být použity k podvodnému získání osobních údajů, jako jsou hesla, bankovní údaje nebo údaje k platebním kartám. 
 • Finanční instituce: Útočníci mohou cílit na banky a finanční instituce prostřednictvím webového spoofingu, s cílem vytvořit falešné bankovní webové stránky a nalákat uživatele k poskytnutí svých přihlašovacích údajů a osobních informací. 
 • Zdravotní péče: Vzhledem k citlivosti zdravotních údajů mohou být zdravotnické organizace cílem spoofingu, s cílem získat přístup k osobním zdravotním informacím pacientů nebo kritickým systémům a zařízením. 
 • Vládní organizace: Útočníci mohou cílit na vládní organizace prostřednictvím různých typů spoofingu, s cílem získat důvěrné informace, oslabit důvěru veřejnosti nebo ovlivnit politické procesy. 
 • Technologické společnosti: Technologické společnosti mohou být cílem spoofingu zejména v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví, získáváním citlivých informací o výzkumu a vývoji nebo sabotáží služeb a produktů. 
 • Mediální organizace: Mediální organizace mohou být cílem falešných zpráv a manipulace s obsahem pomocí spoofingu, což může mít vážné důsledky pro důvěryhodnost médií a informačního prostředí. 
 • E-commerce platformy: Útočníci mohou cílit na e-commerce platformy s cílem získat přístup k uživatelským účtům, provádět podvodné transakce nebo zneužívat osobní údaje zákazníků.

Příklad hojně využívaného "Spoofingu" v česku 

Jasmína obdržela telefonát, který se na jejím telefonu zobrazoval, že přichází z čísla její banky. Hlas v telefonu se představil jako bankéř a řekl Jasmíně, že její účet byl napaden hackery. Aby prý ochránila své finanční prostředky, musí bezodkladně převést veškeré své úspory na "bezpečný dočasný účet", který jí sdělí. 

Pod palbou naléhavých výzev a předstíraných bezpečnostních obav uvedl útočník Jasmínu do stavu strachu a paniky. Využil přitom technik sociálního inženýrství jako jsou naléhavost, výhružky a vytváření zdání autority. 

Jasmína nakonec útočníkovi uvěřila, že jde skutečně o legitimního bankéře. Poskytla mu číslo své platební karty i bezpečnostní kód, jak po ní původně žádal. Následně jí útočník sdělil číslo "bezpečného účtu" a Jasmína provedla online bankovní převod všech svých úspor na toto číslo účtu ovládaného samotným podvodníkem. 

Teprve později zjistila, že šlo o propracovaný podvod pomocí caller ID spoofingu. Útočník zfalšoval telefonní číslo, aby se vydával za banku. Celá smyšlená situace s napadením účtu a nutností převodu peněz byla lží, jejímž cílem bylo přesvědčit Jasmínu, aby dobrovolně převedla všechny své úspory přímo útočníkovi. Jasmína tak přišla o celoživotní úspory kvůli důvěře ve falešný caller ID a zmanipulování strachem. 

Je důležité, aby organizace a jednotlivci byli obezřetní a přijímali opatření k ochraně proti různým typům spoofingu, které by mohly ohrozit jejich bezpečnost a soukromí. 

Závěr 

Vzhledem k příběhu Jasmíny jsme si v bance ověřili skutečnost, zda je opravdu možné, že útočník bude volat z telefonního čísla banky. V bance nám sdělili, že to je bohužel možné. V takovém případě je jediným řešením hovor ukončit a zpětně zavolat na ověřené číslo banky. 

Alarmující znaky, při kterých byste měli být obezřetní: 

 • Banka nikdy nebude požadovat převod prostředků na jiný účet z důvodu ohrožení vašeho účtu. 
 • Banka nebude naléhat na okamžité sdělení citlivých údajů, jako jsou čísla platebních karet nebo bezpečnostní kódy. 
 • Banka nezačne hovor tvrzením, že váš účet byl napaden hackery, aniž by danou situaci nejprve řádně prověřila. 
 • Bankéř se nebude snažit vyvolat paniku a přemlouvat vás k rychlému jednání výhrůžkami nebo nátlakem. 
 • Bankéř by měl být schopen potvrdit vaši identitu na základě předem stanovených bezpečnostních otázek.

Pokud zaznamenáte některý z těchto alarmujících signálů během telefonního hovoru, který se vydává za banku, okamžitě hovor ukončete a kontaktujte banku jiným ověřeným způsobem. Buďte obezřetní a nedůvěřujte nikomu, kdo se snaží vylákat z vás citlivé informace nebo vás přesvědčit k finančním transakcím pod nátlakem. 

V dalším díle se podíváme na nejčastější podvody na sociálních sítích.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz
×

Splátková kalkulačka ESSOX